Takstolar 

Takstolstillverkning är vår specialitet, för till exempel nybyggnation, taklyft och utbyggnader. Eftersom inget bygge är det andra likt så skräddarsys alla takstolar. Åbytorps Såg och Hyvleri AB är CE-certifierade för takstolstillverkning. Det innebär att du som kund är garanterad att vi håller de kvalitétskrav som konstruktioner behöver för att hålla. Det intygar Sveriges forskningsinstitut. Varför det är viktigt att du som byggare väljer CE-märkt förklarar Svenska takstolsinstitutet i en broschyr som du hittar här.

 

Många faktorer påverkar en takstols utförande, t ex snölast, takbeläggning och lutning. Därför behöver vi få ett underlag på ditt bygge där vi får alla förutsättningar för att kunna lämna en offert.  

 

                 

Så här går det till:

Du lämnar in ett underlag. Klicka här för Checklista. Vi ritar och beräknar och lämnar dig en offert med skiss på takstolen. Du beställer och innan tillverkning kan ske vill vi ha in ett skriftligt måttgodkännande så både du och vi vet att alla mått är korrekta.

 

För att bära upp en tyngd, t ex över öppning, i taket eller nocken, kan du även behöva en limträbalk. Även balkar måttberäknar och beställer du hos oss.

 

  Takstolshuset, tillverkning pågår. Lastbil påväg!  Takstolarna monterade på nybygge. 

Alla delarna är färdigkapade och delarna till första takstolen håller på att pressas ihop med pressplåtar.

 En sats takstolar är färdigtillverkade, ihopbuntade och lastade för att gå i väg till kund.

 Takstolarna monterade på ett nybygge.